Societatea noastră a fost înfiinţată în Cluj-Napoca, iar domeniul principal de activitate, proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune pentru uz general şi industrial. Pe fondul extinderii activităţilor, domeniile de interes au fost diversificate an de an, realizând pe langă instalaţiile electrice de joasă tensiune şi instalaţii electrice de medie tensiune, reţele de comunicaţii electronice, sisteme de protecţie antiefracţie precum, sisteme de semnalizare a incendiilor, sisteme de sonorizare precum si lucrari la mare inaltime cu alpinisti atestati.


În vederea elaborarii celor mai bune proiecte, venim în sprijinul beneficiarilor cu consultanţă de specialitate, fiecare fiind consiliat în mod individual. Oferim suportul necesar atât în alegerea echipamentelor necesare cât şi la eleborarea soluţiei de proiectare care să corespundă normelor tehnice în vigoare astfel încât să se îmbine: calitatea, flexibilitatea şi eficienţa în exploatare cu optimizarea costurilor.


Oferim suport pe întreaga durată de utilizare a instalaţiilor livrate prin asigurarea de servicii atât în perioada de garanţie cât şi în postgaraţie. Domeniile de activitate abordate sunt diversificate încercând să acopere tot necesarul de servicii în ceea ce priveşte domeniul tehnic.